burhankus20

Burhan Kuş

  • servet10
    Servet 10 2019-04-05 11:14:38

    Kemal82 akil var mantik var istanbul ve ankarayi Hdp kazandirdi chp ve iyi korkuyorlar ittifagi aciklamiyorlar

+6 Comments
  • kemal82
    kemal82 2019-03-08 17:42:12

    Manşur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu da iyi yaa

+2 Comments