Seçilmiş hükümetlerin kendilerini destekleyenlere çıkar sağlamasını doğru buluyor musunuz?

Embed
Voters