Uygarlığın gelişiminde sayısalcılar, sözelcilerden daha etkin olmuştur, doğru mu?

Embed
Voters